De grote JVC-stickerwedstrijd!

Het Jeugdverbroederingscomité is bekend van heel wat activiteiten: quiz, sneukeltoer, Frigofuif, uitwisselingen, … maar bovenal van zijn Streekbierenavond en Parkfuif!

Door een JVC-sticker te plakken op een opvallende plaats kan je prachtige prijzen winnen.

Hoe winnen?

Kleef jullie sticker op een opvallende plaats, maak er een foto van en stuur hem naar info@jeugdverbroedering.be. Onze jury kiest er enkele winnaars uit. Let wel: hou rekening met onderstaand reglement.

De prijzen!

Er zijn tal van mooie prijzen te winnen:

- 5 drankkaarten voor de Streekbierenavond (10 euro per kaart)
- 5 toegangsticketten voor de Parkfuif (5 euro per kaart)
- 5 drankkaarten voor de Parkfuif (10 euro per kaart)
- 1 golden ticket (elk uur een gratis drankje naar keuze + gratis entree op de Parkfuif)

Reglement
1. Deelnemen aan de wedstrijd kan van 1 juni 2013 en 31 augustus 2013. Inzendingen na 31 augustus 2013 zijn niet meer geldig. De deelname aan de wedstrijd houdt aanvaarding van dit reglement in.

3. De deelname aan de wedstrijd is persoonlijk.

4. Er wordt maar 1 deelname per persoon geaccepteerd. Indien meerdere foto’s worden verstuurd door éénzelfde persoon, wordt zijn deelname niet aanvaard.

6. Indien de deelnemer de sticker op een object heeft gekleefd, dat niet tot zijn eigendom behoort, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor het verwijderen van de sticker.

7. De deelname kan worden geweigerd indien:

a. Vastgesteld wordt dat de persoonsgegevens vervalst zijn.
b. Er enig vermoeden is van bedrog of van valsspelen.

8. De uiteindelijke winnaars die deelnamen worden via mail verwittigd vanaf begin september. Deze mail wordt verstuurd naar het adres van de winnaar zoals werd doorgegeven tijdens de deelname.

9. De uiteindelijke winnaars worden ook via de Facebookpagina verwittigd. Hou deze dus zeker in de gaten!

10. De prijs kan niet omgeruild worden in geld.

11. De ingevulde gegevens op het deelnemingsformulier kunnen bewaard worden in de communicatiedatabank van het Jeugdverbroederingscomité. Indien gewenst kunnen ze, conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op uw verzoek worden meegedeeld en desgevallend gecorrigeerd. U kan ook het openbaar register inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

12. De deelname aan de wedstrijd houdt in dat men ermee akkoord gaat dat naam en voornaam worden gepubliceerd.

13. Het reglement van de wedstrijd kan door de organiserende partijen ten allen tijde met terugwerkende kracht aangepast of gewijzigd worden, dit om de goede orde der afhandeling te waarborgen.

14. De deelnemingsformulieren en bijlagen worden automatisch eigendom van het Jeugdverbroederingscomité en zullen in geen geval teruggestuurd worden naar de afzender. De gegevens vermeld op de deelname kunnen op generlei wijze voorwerp zijn van auteursrechten en geen enkele vergoeding kan geëist worden van het Jeugdverbroederingscomité ingevolge het verzenden van een deelname.

Nog geen reacties.

Geef een reactie